Robòtica i automatització

L’equilibri entre la robòtica i les persones serà clau i impulsarà la prosperitat en la nostra societat.

Robòtica i automatització

L’equilibri entre la robòtica i les persones serà clau i impulsarà la prosperitat en la nostra societat.

Idaxa. Robòtica
Idaxa. Robòtica
  • T’ajudem a cercar la millor solució en robòtica i automatització, totalment adaptada a les teves necessitats. Ens hem especialitzat en robòtica col.laborativa, maquinària farmacèutica (rentadores, forns, omplidores, capçuladores, fluxes laminars,..) i sistemes de traçabilitat i inspecció.
  • Coordinem la integració de maquinària als sistemes MES dels clients finals.
  • Coordinem i desenvolupem aplicacions per a la representació visual de processos industrials. Disposem de producte propi que podem personalitzar fàcilment.
  • Coordinem la fabricació d’armaris elèctrics i electrònics i validem esquemes i funcionament.
  • T’ajudem a cercar la millor solució en robòtica i automatització, totalment adaptada a les teves necessitats. Ens hem especialitzat en robòtica col.laborativa, maquinària farmacèutica (rentadores, forns, omplidores, capçuladores, fluxes laminars,..) i sistemes de traçabilitat i inspecció.
  • Coordinem la integració de maquinària als sistemes MES dels clients finals.
  • Coordinem i desenvolupem aplicacions per a la representació visual de processos industrials. Disposem de producte propi que podem personalitzar fàcilment.
  • Coordinem la fabricació d’armaris elèctrics i electrònics i validem esquemes i funcionament.