Robòtica i automatització

L’equilibri entre la robòtica i les persones serà clau i impulsarà la prosperitat en la nostra societat.

Robòtica i automatització

L’equilibri entre la robòtica i les persones serà clau i impulsarà la prosperitat en la nostra societat.

Idaxa. Robòtica
Idaxa. Robòtica
  • T’ajudem millorar l’eficiència de la teva producció mitjançant robòtica i automatització. Totalment adaptada a les teves necessitats. Ens hem especialitzat en robòtica col.laborativa, maquinària farmacèutica  i sistemes de traçabilitat i inspecció.
  • Realitzem simulacions 3D on avaluem cadències, ergonomia, calitat i seguretat.
  • Coordinem la integració de maquinària als sistemes MES dels clients finals.
  • Coordinem i desenvolupem aplicacions per a la representació visual de processos industrials. Disposem de producte propi que podem personalitzar fàcilment.
  • Coordinem la fabricació d’armaris elèctrics i electrònics i validem esquemes i funcionament.
  • T’ajudem millorar l’eficiència de la teva producció mitjançant robòtica i automatització. Totalment adaptada a les teves necessitats. Ens hem especialitzat en robòtica col.laborativa, maquinària farmacèutica  i sistemes de traçabilitat i inspecció.
  • Realitzem simulacions 3D on avaluem cadències, ergonomia, calitat i seguretat.
  • Coordinem la integració de maquinària als sistemes MES dels clients finals.
  • Coordinem i desenvolupem aplicacions per a la representació visual de processos industrials. Disposem de producte propi que podem personalitzar fàcilment.
  • Coordinem la fabricació d’armaris elèctrics i electrònics i validem esquemes i funcionament.