Idaxa. Equip d'enginyers de telecomunicacions, electrònics i informàtics

Ampliem l’equip!

Actualment estem buscant un@ programador@ scada per unir-se al nostre equip d’automatizació.   Ens interessa una persona amb formació informàtica (programació en .NET, web o equivalent) i que vulgui reconduir la seva carrera cap a un sector més industrial. Valorable que tingui coneixements d’@Indusoft web studio (wonderware inTouch ME) o #Factory Talk.   Si no…

Let’s expand our team!

We are currently looking for a scada programmer to join our automation team.   We are interested in a person with computer training (programming in .NET, web or equivalent) and who wants to redirect his career to a more industrial sector. Valuable knowledge of @Indusoft web studio (wonderware in Touch ME) or #Factory Talk.  …

¡Ampliamos el equipo!

Actualmente estamos buscando un@ programador@ scada para unirse a nuestro equipo de automatización.   Nos interesa una persona con formación informática (programación en .NET, web o similares) y que quiera reconducir su carrera a un sector más industrial. Que posea conocimientos de @indusoft web studio (wonderware inTouch ME) o #Factory Talk.   Si no tiene…