Integració d’Instruments de laboratori

Integració d’Instruments de laboratori

La vostra instrumentació és totalment funcional però no compleix els requisits d’integritat de dades?

Amb Ioi – Integració d’instruments pots gestionar els teus instruments de laboratori i de producció, integrant-los en una plataforma que permet recollir mesures, revisar-les, aprovar-les, crear informes i controlar el procés de manera totalment digitalitzada.

Això és el que podeu fer amb Ioi – Integració d’instruments:

La vostra instrumentació és totalment funcional però no compleix els requisits d’integritat de dades?

Amb Ioi – Integració d’instruments pots gestionar els teus instruments de laboratori i de producció, integrant-los en una plataforma que permet recollir mesures, revisar-les, aprovar-les, crear informes i controlar el procés de manera totalment digitalitzada.

Això és el que podeu fer amb Ioi – Integració d’instruments:

Mesura

Adquisició automàtica de mesures i registre en una base de dades segura.

Associació de notes manuals a mesures i instruments.

Revisar i aprovar

Revisió electrònica basada en el context amb fluxos de revisió configurables.

Informe i control

Conjunt complet d’informes estàndard.

Comunicació amb sistemes de tercers com LIMS, MES, EBR, ERP…

Towards Pharma 4.0

Ioi – integració d’instruments permet iniciar processos de transformació digital en contextos on la presència d’instruments heretats encara és important, assegurant la qualitat i integritat de les dades, una major eficiència i control dels processos.

Eficàcia, eficiència i beneficis econòmics

• Aplicable a qualsevol instrument, de qualsevol marca i de qualsevol edat

• Ràpida implementació i ràpida integració d’instruments

• Validació simple (GAMP 5, programari Cat. 4)

• Control i estandardització de processos

• Compliment de la integritat de les dades

• Error humà reduït

• Eliminació de l’ús de paper

• Registre d’instruments automatitzat

• Enregistrament “d’audit trail”.

• Informe resum únic al final de les activitats

• Retorn de la inversió a curt termini

• Estalvi de temps

• Sostenibilitat ambiental

Pel Laboratori en Control de Qualitat

Fulletó

Descobriu les funcionalitats al laboratori en control de qualitat

Estudi de casos

Descobriu l’eficiència d’Ioi al laboratori del nostre client

Video

Mira el video i sol·licita una demo!

Pel Laboratori en Control de Qualitat

Fulletó

Descobriu les funcionalitats d’Ioi al laboratori de control de qualitat

Estudi de casos

Descobriu l’eficiència d’Ioi al laboratori del nostre client

Video

Mira el video i sol·licita una demo!

IPC/QC verificacions en producció

Fulletó

Descobreix les funcionalitats de IPC/QC per producció

Estudi de casos

Descobreix les funcions en línies de producció

Video

Mira el video i sol·licita una demo!

IPC/QC verificacions en producció

Fulletó

Descobreix les funcionalitats de IPC/QC per producció

Estudi de casos

Descobreix les funcions en línies de producció

Video

Mira el video i sol·licita una demo!